کاشی و سرامیک پریکات

کاشی و سرامیک پریکات

کاشی و سرامیک پریکات

کاشی و سرامیک پریکات تکنیکی است که در این فرآیند یک کاشی مرغوب به وسیله دستگاه هایی مثل واتر جت با ضخامت های مختلف و با طرح هندسی طراحی شده برش کاری می شود.کاشی و سرامیک پریکات

استفاده از این کاشی ها نه تنها سبب زیبایی محیط خواهد شد ، بلکه می تواند محیطی خاص و ایده آل را برای شما به ارمغان آورد.

استفاده از برش های پری کات باعث شکل گیری طرح هایی ساده و مینیمال بر روی کاشی می شود که امروزه سلیقه قسمت بزرگی از بازار به این سمت است.

اصول نصب کاشی و سرامیک پریکات

باید توجه داشت حین اجرای کار از صلیب در بین کاشی یا سرامیک ها استفاده شود در غیر این صورت باعث ایجاد ناهماهنگی در بندهای کاشی شده و باعث کاهش زیبایی در آن می شود.
در انتخاب کاشی یا سرامیک به منظور برش با دستگاه باید توجه داشت کاشی یا سرامیک مورد نظر به صورت کالیبره باشد زیرا هنگام اجرای این دسته از کاشی و سرامیک ها باعث برهم خوردن بند رویی و در نهایت به هم ریختن بندها و از دست دادن نمای رویی می شود.
کاشی یا سرامیک کالیبره نوعی از کاشی یا سرامیک مرغوب بوده که هیچ گونه اختلاف سایزی در بین بسته بندی های آن وجود ندارد یا حتی اختلاف سایز آنها ناچیز بوده یا حتی به صفر گرایش دارد.
به منظور نشان دادن بندهای ایجاد شده باید از پودر بندکشی متضاد با رنگ کاشی یا سرامیک استفاده کرد تا بندهای ایجاد شده خود را نشان دهند.

کاشی و سرامیک پریکات ، پریکات چیست ، سنگ پریکات شده

4 روش تشخیص سرامیک پرسلان از سرامیک معمولی عضو صفحه اینستاگرام ما شوید