سرامیک پرسلان طرح آیدا کلکته سایز 120*60

سرامیک پرسلان طرح آیدا کلکته سایز 120*60

سرامیک پرسلان طرح آیدا کلکته سایز 120*60

سرامیک پرسلان طرح آیدا کلکته سایز 120*60 

  • 4 فیس 
  • متراژ هر پالت 86.4 متر مربع 
  • متراژ هر کارتن 2.16 متر مربع 
  • متراژ هر سرامیک 0.72 متر مربع
عضو صفحه اینستاگرام ما شوید :

مشاهده همه محصولات 120*60

سرامیک 120*60 ، سرامیک 60*120 ،