طرح سمنت طوسی روشن سایز 120*60

طرح سمنت طوسی روشن سایز 120*60